Narre-Schprüchle

Narro, Narro siebo si
siebe Narro sind es gsi.
HO NARRO!
Hond de Mutter d‘ Küechle gschtohle,
gib mer au,
Haberschtrau,
Suerkruut,
füllt de Buebe d’Huut uus,
und de Mädle d’Määge,
und de alte Wieber d’Pelzkrago!
HO NARRO!

Narro, Narro, Giegeboge,
wa de seesch isch alls verloge!
Narro, Narro, Lenzio!
HO NARRO!

In de Hütlinschtroß am Eck,
do wohnt de Vögele Beck.
Der schtreckt de Arsch zum Fenschter raus,
me monnt es wär’ en Weck.
Es isch kon Weck, es isch kon Weck,
es isch de Arsch vum Vögele Beck.

Kummt e Mädle glaufe,
will des Weckle kaufe.
Es isch kon Weck, es isch kon Weck,
es isch de Arsch vum Vögele Beck.

HO NARRO!

Im Januar, im Februar, im März und im April,

do sind die Mädle kitzelig, do kaa mer, wenn mer will.

Im Mai, im Juni, im Juli und Auguscht,

do isch die Saure-Gurke-Zeit, do hond se halt ko Luscht.

September, Oktober, November und Dezember,

Mädle lupf de Rock i d’Höh und zeig mer dein Kalender.

Mir hond en Bomm dehomm,

der hot karierte Blätter.

Mir hond en Bomm dehomm,

der blüet bei jedem Wetter.

Mir hond de allerschönschte Bomm,

des isch kon Schpott,

mir hond en Bomm dehomm,

wie konner oner hot.

De Ratzegiggl vu de Tulegass‘

hott e Kind kriegt wie en Aff‘

die ganz Tulegass war baff

vum Ratzegiggl sim Aff‘.

De Ratzegiggl vu de Tulegass‘

hott in Ranze nei gseicht

’s ganz Butterbrot war weich

vum Ratzegiggl sim Seich.

Hänsele, Du Lump!

Wosch denn itt, dass d‘ Fasnet kummt?

Hetsch der ’s Muul mit Wasser g’riebe,

wär der ’s Geld im Beutel bliebe.

Hoorig, hoorig, hoorig isch die Katz‘ –
und wenn die Katz‘ itt hoorig isch,
denn fangt se konne Mäuse itt –
hoorig, hoorig, hoorig isch die Katz‘!

Borschdig, borschdig, borschdig isch die Sau –
und wenn die Sau itt borschdig isch,
denn giet se konne Läberwürscht –
borschdig, borschdig, borschdig isch die Sau!

Giezig, giezig, giezig isch de säll –
und wenn de säll itt giezig wär,
denn gäb er au e Guezle her –
giezig, giezig, giezig isch de säll!

Giezig, giezig, giezig isch de Beck –
und wenn de Beck itt giezig wär,
denn gäb er au e Weckle her –
giezig, giezig, giezig isch de Beck!

Bissig, bissig, bissig isch de Hund –
und wenn de Hund itt bissig isch,
denn isch er au itt gsund –
bissig, bissig, bissig isch de Hund!

Ruessig, ruessig, ruessig isch de Schpeck –
und wenn de Schpeck itt ruessig isch,
denn isch er au itt fett –
ruessig, ruessig, ruessig isch de Schpeck!

Schtinkig, schtinkig, schtinkig isch de Käs –
und wenn de Käs itt schtinkig wär,
no wär er au it rääs –
schtinkig, schtinkig, schtinkig isch de Käs!

Die Frösch quak, quak,
die Frösch quak, quak,
die sind e luschtig Chor –
die mund sich itt rasiere,
die hond jo konne Hoor.
Quak, Quak.

Sie en Dubbel und er en Dubbel –
und ’s Kind hot roote Höörle –
sie en Dubbel und er en Dubbel –
und ’s Kind hot roote Hoor.

En schlechte Johrgang,
en roschtige Pflueg –
und e Wieb us Wollmatingen,
do isch mer gschdroft gnueg.

Luschtig isch die Fasenacht,
wenn mei Muetter Küchele backt.
Wenn se aber konne backt,
pfeiff i uff die Fasenacht.

Ätsch, bätsch, ätschibätsch,
uns’re Katz‘ isch schöner.
Uns’re Katz hot Hoor am Bauch –
wie en Italiener.

’S Hansele hot Schtiefel aa,
en Dege a de Seite.
Hotts Geld versauft,
hotts Ross verkauft –
jetz ka er nimme reite.

Mammele, Mammele, guck mol her –
mir wachset Hoor am Bauch –
i glaub, i wirr en Bär.

Hauet de Katz‘ de Schwanz ab,
hauet en nu itt ganz ab,
londere no en Schtumpe schtoh,
dass se kaa schpaziere goh.